Triklosan

triclosanW będących w użyciu stężeniach triklosan działa jako biocyd o złożonym oddziaływaniu nacelowanym na cytoplazmę i błonę komórkową.[4] Natomiast w niższych stężeniach triklosan działa bakteriostatycznie, co oznacza, że atakuje bakterie głównie poprzez hamowanie syntezy kwasów tłuszczowych.

Triklosan wiąże się do bakteryjnego enzymu będącego nośnikiem reakcji enolowo-acylowej redukującej proteiny (ENR), który jest kodowany przez gen FabI. Związanie to upodabnia enzym do nikotynamido-adenino-dwunukleotydu (NAD+). Prowadzi to do powstania stabilnego trójczłonowego kompleksu ENR-NAD+-triklosan, który jest niezdolny do udziału w syntezie kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe są niezbędne do odtworzenia lub budowy błon komórkowych. Ludzie nie posiadają enzymu ENR i dlatego nie są narażeni na to zagrożenie.